Ολική στοματική αποκατάσταση με μεταλλοκεραμικές γέφυρες

Στο ακραίο αυτό περιστατικό, χρειάστηκε να αναδιοργανώσουμε πλήρως τη σύγκλειση της ασθενούς, η οποία είχε καταρρεύσει λόγω ασύμμετρης απώλειας δοντιών και εκτεταμένων αποτριβών .

Μετά από καταγραφή της κεντρικής σχέσης των γνάθων(σταθερή σκελετική σχέση ισορροπίας), έγινε διαγνωστικό κέρωμα και ανύψωση της σύγκλεισης, μέσω μεταβατικών αποκαταστάσεων στο στόμα της ασθενούς(αντίστροφος σχεδιασμός).

Όταν σταθεροποιήθηκε η νέα σύγκλειση και η ασθενής μας ήταν ικανοποιημένη με την αισθητική εμφάνιση, αντιγράφηκε ο σχεδιασμός μας στις τελικές αποκαταστάσεις μεταλλοπορσελάνης.

Για τη σταθεροποίηση του τελικού αποτελέσματος, δόθηκε στην ασθενή νυχτερινός νάρθηκας προστασίας.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment