Ολική αποκατάσταση νωδού ασθενή με ακίνητες γέφυρες στηριζόμενες σε εμφυτεύματα

Περιστατικό αποκατάστασης με ακίνητες γέφυρες πορσελάνης στηριζόμενες σε 6 εμφυτεύματα στην άνω και 6 στην κάτω γνάθο

Ταυτόχρονα με την τοποθέτηση  των εμφυτευμάτων, πραγματοποιήθηκε οστική ανάπλαση με οστικά μοσχεύματα, όπου το οστικό υπόστρωμα ήταν ελλιπές.

Κατά τη διάρκεια της οστεοενσωμάτωσης των εμφυτευμάτων η ασθενής εξυπηρετήθηκε αισθητικά και λειτουργικά με μεταβατικές αποκαταστάσεις, οι οποίες μας βοήθησαν να «προβάρουμε» το τελικό αποτέλεσμα.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment